top of page

PRAKTIJK VAN DEN AKKER

PRAKTIJK INFORMATIE

AFSPRAKEN

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen per email (info@praktijkvandenakker.nl) of bellen (0613979208). Ik ben telefonisch het best bereikbaar tussen 12:00 en 12:30. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Verzetten of afzeggen

​Indien u een afspraak wilt verzetten of wilt afzeggen, wordt u gevraagd dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Wanneer uw afspraak vergeet of binnen 24 uur afzegt of verzet, ben ik genoodzaakt een no-show tarief te hanteren van € 90,= per consult van 50 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering. Uw zorgverzekeraar ziet een uitgevallen afspraak namelijk niet als verleende zorg, waardoor deze afspraken, ook al is er sprake van overmacht, niet gedeclareerd mogen worden. Wilt u een afspraak afzeggen, laat dan een boodschap achter op de praktijkmail of voicemail.
 

KLACHTEN EN RECHTEN

Als u een klacht heeft wordt het zeer op prijs gesteld als u dit in eerste instantie bespreekt met mij als uw behandelaar. Ik zal u klacht uiteraard altijd serieus in behandeling nemen. Als deze afhandeling niet het gewenste effect heeft, kunt u zich wenden tot de klachtencommissies van de beroepsverenigingen (NIP en NAAP). Ook kunt u uw klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uitgebreidere informatie over deze klachtprocedures kunt u vinden op www.naap.nlwww.psynip.nl of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

U heeft als cliënt diverse rechten met betrekking tot de zorg die aan u verleent wordt. U rechten staan omschreven in de WGBO: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Informatie hierover kunt u vinden op een website van de Rijksoverheid: www.dwangindezorg.nl

VERZEKERDE ZORG

U kunt bij de praktijk terecht voor zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. U komt in aanmerking voor vergoeding als u een verwijzing heeft van uw huisarts. De verwijzing moet gedateerd zijn voor aanvang van het eerste contact en maximaal 12 maanden oud zijn. Op de verwijzing moet (het vermoeden van) een diagnose vermeld staan, die verwijst naar het bestaan van psychologische problematiek/een psychische stoornis. 

In de meeste gevallen worden de kosten voor behandeling volledig vergoed. Bij verzekeraars waarmee de praktijk een contract heeft, worden de kosten direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De praktijk heeft met enkele grote zorgverzekeraars een contract. In andere gevallen gaat het op basis van restitutie. Bij restitutie krijgt u de factuur en kunt u deze declareren bij de zorgverzekeraar. Voor de juiste informatie omtrent de vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

TOEGANKELIJKHEID
De praktijkdeur bevindt zich in de doorloop van de Sassenpoort. De behandelkamer bevindt zich op de eerste verdieping en is alleen bereikbaar via een trap. Er is in het gebouw geen wachtkamer.

AVG

SGGZ

SGGZ

Register van verwerkingsactiviteiten:

-Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekeraar moet een verwijzing van de arts de volgende persoonsgegevens bevatten:

Naam, Geboortedatum.

Adres.

BSN-nummer.

Naam van contactpersoon.

Reden voor verwijzing.

Deze gegevens worden verwerkt in Zorg GGZ van Axians, welke de facturatie afhandelt met de zorgverzekeraar of client.

-Voor cliënten die komen voor analyse, coaching, supervisie of consult en zelf de sessie betalen, zijn de volgende persoonsgegevens van belang.

Naam, Adres, Telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie en contact.

Belangrijk te weten is dat:

  • de praktijk uw informatie goed dient te beveiligen;

  • U kunt opvragen welke data van u er is opgeslagen; 

  • U kunt vragen om uw data te laten verwijderen; 

  • U mag weten waarvoor de data wordt gebruikt.

 

Tarieven die worden gehanteerd voor verzekerde zorg zijn conform de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA.nl).

 

 

 

Ik leg geen verklaringen af.

TARIEVEN

SGGZ

SGGZ

bottom of page