Momenteel 10 weken wachttijd

PRAKTIJK VAN DEN AKKER

PRAKTIJK INFORMATIE

AFSPRAKEN

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen per email (info@praktijkvandenakker.nl) of bellen (0613979208). Ik ben telefonisch het best bereikbaar tussen 12:00 en 13:00. Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Verzetten of afzeggen

​Indien u een afspraak wilt verzetten of wilt afzeggen, wordt u gevraagd dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Wanneer uw afspraak vergeet of binnen 24 uur afzegt of verzet, ben ik genoodzaakt een no-show tarief te hanteren van € 60,= per consult van 50 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering. Uw zorgverzekeraar ziet een uitgevallen afspraak namelijk niet als verleende zorg, waardoor deze afspraken, ook al is er sprake van overmacht, niet gedeclareerd mogen worden. Wilt u een afspraak afzeggen, laat dan een boodschap achter op de praktijkmail of voicemail.
 

KLACHTEN EN RECHTEN

Als u een klacht heeft wordt het zeer op prijs gesteld als u dit in eerste instantie bespreekt met mij als uw behandelaar. Ik zal u klacht uiteraard altijd serieus in behandeling nemen. Als deze afhandeling niet het gewenste effect heeft, kunt u zich wenden tot de klachtencommissies van de beroepsverenigingen (NIP en NAAP). Ook kunt u uw klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uitgebreidere informatie over deze klachtprocedures kunt u vinden op www.naap.nlwww.psynip.nl of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

U heeft als cliënt diverse rechten met betrekking tot de zorg die aan u verleent wordt. U rechten staan omschreven in de WGBO: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Informatie hierover kunt u vinden op een website van de Rijksoverheid: www.dwangindezorg.nl

VERZEKERDE ZORG

U kunt bij de praktijk terecht voor Generalistische Basis GGZ en voor Specialistische GGZ. U komt in aanmerking voor vergoeding als u een verwijzing heeft van uw huisarts. Deze bepaalt op basis van uw klachten voor welke vorm van zorg u in aanmerking komt. Eventueel kan op basis van de intake het zorgpakket nog worden aangepast. De verwijzing moet gedateerd zijn voor aanvang van het eerste contact en maximaal 12 maanden oud zijn. Op de verwijzing moet (het vermoeden van) een diagnose vermeld staan, die verwijst naar het bestaan van psychologische problematiek/een psychische stoornis. 

In de meeste gevallen worden de kosten voor behandeling volledig vergoed. Bij verzekeraars waarmee de praktijk een contract heeft, worden de kosten direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De praktijk heeft met enkele grote zorgverzekeraars een contract. In andere gevallen gaat het op basis van restitutie. Bij restitutie krijgt u de factuur en kunt u deze declareren bij de zorgverzekeraar. Alleen wanneer u een natura polis heeft bij een verzekeraar waarmee de praktijk geen contract heeft dan wordt gemiddeld 70% van de behandeling vergoed. Voor de juiste informatie omtrent de vergoeding kunt u het beste even contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

In onderstaand schema staan de gecontracteerde verzekeraars voor 2021.

Zilvere.png
BGGZ

SGGZ

friesland.jpg
BGGZ

SGGZ

Interpolis.jpg
BGGZ

SGGZ

FBTO.png
BGGZ
Caresq.png
BGGZ
CZ.png
BGGZ
ohra.png
BGGZ
nn.png
BGGZ
menzis.png
BGGZ

SGGZ

SGGZ

dsw2.jpg
BGGZ

SGGZ

BGGZ  Generalistische basis GZZ: Tarieven

SGGZ   Specialistische GGZ: Tarieven

ZORGPARKETTEN

Generalistische Basis GGZ 

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor relatief minder complexe problematiek. De diagnose die de huisarts heeft gesteld moet enkelvoudig zijn, wat inhoudt dat sprake is van één duidelijk hoofdprobleem. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt vervolgens bepaald hoeveel gesprekken u vergoed krijgt. Er zijn vier mogelijkheden:
 
Basis GGZ Kort
Er is sprake van milde problematiek. Er zijn relatief weinig kernsymptomen van de stoornis aanwezig, maar dit is wel voldoende om een diagnose te kunnen stellen. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt: de patiënt ervaart een zekere belemmering in het dagelijks functioneren.  U krijgt maximaal 5 gesprekken vergoed.


Basis GGZ Middel 
Er is sprake van problematiek van matige ernst. Er zijn meerdere kernsymptomen aanwezig en er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.  U krijgt maximaal 8 zittingen vergoed.
 
Basis GGZ Intensief 

Er is sprake van ernstige problematiek. De meeste symptomen behorende bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.  U krijgt maximaal 12 gesprekken vergoed

 

Basis GGZ Chronisch 
Er is sprake van chronische of steeds terugkerende psychische klachten, waarvoor langdurge controle/ondersteuning noodzakelijk is. U krijgt maximaal 12 gesprekken vergoed welke meestal over een langere periode zijn verspreid.

 

Specialistische GGZ 

U komt voor Specialistische GGZ in aanmerking als sprake is van complexe problematiek. Dit houdt in dat de problematiek langer dan 6 maanden aanwezig moet zijn en dat sprake is van meerdere probleemdomeinen of dat de problemen terugkerend van aard zijn en/of niet goed gereageerd hebben op eerdere behandelingen. Voor deze vorm van zorg is geen beperking opgelegd in het aantal zittingen dat wordt vergoed. 

SGGZ

SGGZ

TOEGANKELIJKHEID
De ingang bevindt zich onder de Sassenpoort. De behandelkamer bevindt zich op de eerste verdieping en is alleen bereikbaar via een trap. Er is in het gebouw geen wachtkamer.

AVG

Register van verwerkingsactiviteiten:

-Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekeraar moet een verwijzing van de arts de volgende persoonsgegevens bevatten:

Naam, Geboortedatum.

Adres.

BSN-nummer.

Naam van contactpersoon.

Reden voor verwijzing.

Deze gegevens worden verwerkt in online-DBC van Axians, welke de facturatie afhandelt met de zorgverzekeraar of client.

-Voor cliënten die komen voor analyse, coaching, supervisie of consult en zelf de sessie betalen, zijn de volgende persoonsgegevens van belang.

Naam, Adres, Telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt voor facturatie en contact.

Belangrijk te weten is dat:

  • de praktijk uw informatie goed dient te beveiligen;

  • U kunt opvragen welke data van u er is opgeslagen; 

  • U kunt vragen om uw data te laten verwijderen; 

  • U mag weten waarvoor de data wordt gebruikt.

Ik leg geen verklaringen af.